Sinop’a çalışma hayatı ve sosyal güvenlik kapsamında yapılan yatırımlar

Sinop’a çalışma hayatı ve sosyal güvenlik kapsamında yapılan yatırımlar

Tüm sosyal güvenlik kurumlarını bir çatıda topladık, çileyi sona erdirdik. Çağın ihtiyaçlarına karşılık veremeyen sosyal güvenlik hizmetini ortadan kaldırıp Sosyal Güvenlik Kurumu’nu kurduk.

 

İŞSİZE UMUT, İŞVERENE GÜVEN: İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI

2012 yılı itibariyle yeniden yapılandırdığımız hizmetlerimizden biri iş ve meslek danışmanlığıdır. Bu hizmetimizle iş arayanların iş bulmalarına, işverenlerin açık iş taleplerini karşılamalarına ve öğrencilerin de meslek seçimine etkin bir şekilde yardımcı oluyoruz.

Ülke genelinde 2002-2011 dönemine göre 2012-2016 (Ekim sonu) döneminde iş arayanlarımıza sunduğumuz bireysel danışmanlık sayımızı 53 katına, işverenlerimizin taleplerini almak için gerçekleştirdiğimiz işyeri ziyareti sayımızı 10 katına, öğrencilerimize destek amacıyla okullarımıza yaptığımız ziyaret sayımızı 39 katına çıkarttık.

Sinop ilinde 2002-2011 dönemine göre 2012-2016 (Ekim sonu) döneminde iş arayanlarımıza sunduğumuz bireysel danışmanlık sayımızı 30 katına, işverenlerimizin taleplerini almak için gerçekleştirdiğimiz işyeri ziyareti sayımızı 4 katına, öğrencilerimize destek amacıyla okullarımıza yaptığımız ziyaret sayımızı 15 katına çıkarttık

2013 yılından bu yana dağıttığımız toplam 3.630.100 adet Meslek Seçimine Destek Dergisiyle de gençlerimize ve ailelerine meslek seçimi konusunda rehber olduk. Bu kapsamda Sinop ilinde 8.700 adet dergi dağıtılmıştır.

 

İSTİHDAMDA İSTİKRAR DEVAM EDİYOR

Küresel krize ve bölgemizde yaşanan siyasal ve ekonomik olumsuzluklara rağmen ülkemiz, ekonomi ve istihdam alanındaki olumlu performansını sürdürüyor. İstihdamımızı her geçen yıl arttırmakta ve işgücüne katılma oranı ile istihdam oranındaki olumlu seyri, 2016 yılında da devam ettirmekteyiz. Tüm Türkiye’de yakalanan bu olumlu grafik Sinop iline de yansımaktadır.

 

ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ STRATEJİLER GELİŞTİRDİK

İş ve aile yaşamının ahenk içerisinde sürdürülmesi ve kadınların çalışma hayatından uzaklaşmadan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla kadın işçiye birinci doğumda 60, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmesini ve bu sürelerde yarım çalışma ödeneği verilmesi düzenlemelerini yürürlüğe koyduk.

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde pratik uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması, iş hayatını canlandırmak ve kayıtlı işsizleri işgücüne dahil etmek amacıyla İşbaşı Eğitim Programını başlattık.

Ayrıca, işgücü piyasasında geçerli mesleği olmayanlara meslek kazandırmak, çalışanların işe uyumlarını sağlamak, kendi işini kurmak isteyenlere ve işsiz olanların çalışma alışkanlıklarını korumalarına yönelik kurs ve programlar düzenlemekteyiz.

Sinop ilinde 2002 yılından 2016 yılına (Ekim) kadar kurs ve programlarımızdan 25.106 kişi yararlandı.

 

SİGORTALI ÇALIŞAN ARTIYOR, EKONOMİMİZ İSTİKRARINI SÜRDÜRÜYOR

Sosyal güvenlik kapsamında büyük önem taşıyan aktif sigortalı kişi sayısını artırdık. Böylece hem istihdam oranları yükseldi hem de ekonomi canlandı.

Sinop’ta aktif sigortalı kişi sayısı son 14 yılda .26 seviyesinde arttı.

 

AKTİF SİGORTALI KİŞİ SAYISI

 

2002 40,153 bin kişi

2016 44,274 bin kişi

 

İSTİHDAMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRDIK

Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan işsizliğin önündeki engelleri ortadan kaldırarak, istihdam imkânlarını artırdık. Açık iş sayısını çoğaltarak işsizimize yeni imkânlar sunduk.

Sinop ilinde 2002 yılından 2016 yılına (Ekim) kadar 13.559 kişiyi işe yerleştirdik.

 

İŞSİZLERİMİZİN ZOR ZAMANLARINDA DA YANINDAYIZ

Bir taraftan işsizlikle mücadele ederken diğer taraftan işsiz kalan vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal şartlarını iyileştiriyoruz.

Türkiye’de ödenen toplam işsizlik ödeneği miktarını son 14 yılda yaklaşık 47 kat arttırdık. İşsizlik ödeneği alanların daha kısa sürede işe yerleştirilmelerini sağladık. Bu kapsamda Sinop ilinde 8.268 kişi işsizlik ödeneğini hak etmiş ve 20,7 milyon TL ödeme yapılmıştır.

 

İŞVERENLERİMİZİN MALİYETİNİ AZALTIYORUZ

Ülkemizde yatırımların ve istihdamın artırılması, teşvik, genç, kadın, özürlü ve mesleki eğitim mezunlarının çalışma hayatına kazandırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmesi gibi politikaların uygulanması amacıyla prim teşviklerini hayata geçirdik.

Sinop ilinde 2016 yılı Ağustos ayında teşviklerden yaklaşık 2.600 işyerimiz; 13.400 sigortalımız yararlanmıştır. Ödenen toplam teşvik tutarı ise yaklaşık 2,6 milyon TL’dir.