Sinop’ta son 14 yılda yapılan toplam orman ve su işleri yatırımı takriben 1 milyar 130 milyon TL

Sinop’ta son 14 yılda yapılan toplam orman ve su işleri yatırımı takriben 1 milyar 130 milyon TL

Ülkemizin orman varlığını koruyarak geliştirmek, orman köylülerini desteklemek, milli parklar ve diğer korunan alanların etkin yönetimini sağlayarak, halkımızın istifadesine sunmak, su kaynaklarını verimli kullanarak içmesuyu, sulama ve diğer ihtiyaçlara cevap vermek, enerjiye dönüştürmek ve hava tahminlerini daha isabetli yapabilmek için son 14 yılda Sinop’a yapılan yatırımları artırdık. 

 

Sinop Erfelek ve Saraydüzü Barajlarına Bizimle Kavuştu…

 • Sinop’un içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Erfelek Barajını 2006 yılında hizmete aldık.
 • 36 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip Saraydüzü Barajını ise 2011 yılında hizmete aldık. Saraydüzü Barajı ile 33.470 dekar arazi sulanacak olup, aynı zamanda Saraydüzü ilçesi ve civar köylere içmesuyu temin edecektir. Sulama tesisinin cazibeli sulama yapacak 22.130 dekarlık kısmının temeli atılmış olup, çalışmaları devam etmektedir.
 • Sinop’ta inşa ettiğimiz diğer barajlar;
 • Dodurga Barajı
 • Karaca Barajı
 • Kurusaray Barajı

 

Ilıksu Barajı ve Zimari Barajlarının Temeli Atıldı…

 • Boyabat Ilıksu Barajı ile 8.080 dekar arazi sulanacaktır. Baraj ile ayrıca yıllık 3,68 milyon kiloWatt.saat enerji üretilecektir.
 • Türkeli Zimari Barajı ile Türkeli ilçesi ile civar yerleşim yerlerine yıllık 2,5 milyon m3 içmesuyu sağlanacaktır. Her iki barajın temeli 23.06.2016 tarihinde atılmış olup, inşaat çalışmaları hızla devam etmektedir.
 • Ayrıca planlama raporu onaylanan ve proje yapım işi ihalesi 2017 yılında yapılacak olan Balıfaki Barajı ile de 2.930 dekar arazi sulanacaktır.

 

Münbit Topraklarımızı Sulamaya Açtık…

 • Son 14 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 47.390 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece yılda 26 milyon TL zirai gelir artışı sağladık.
 • 2014 yılında işletmeye aldığımız Erfelek Barajı Sulaması Sinop’a kazandırdığımız en önemli sulama tesisidir. Bu tesis ile 28.730 dekar arazi sulamaya açılmıştır.
 • Sinop’a kazandırdığımız diğer sulama tesisleri;
 • Dodurga Barajı Sulaması
 • Durağan Yassıalan Barajı Sulaması
 • Karaca Barajı Sulaması
 • Kurusaray Barajı Sulaması

 

Sinop’a Menba Kalitesinde İçmesuyu Sağlıyoruz…

 • Sinop ilinin içmesuyu ihtiyacını karşılamak için Erfelek Barajı’ndan alınan su 29,4 km’lik isale hattı ile şehre iletilmiştir. Sinop Belediyesi ile diğer kurumlara devri yapılmıştır.
 • Sinop şehir merkezi, Erfelek ilçesi ve 33 köyün içmesuyu ihtiyacını karşılayacak olan günlük 54.000 m³ su arıtma kapasiteli arıtma tesisi tamamlanmıştır. Tesis ile yerleşim yerlerine yıllık 19,11 milyon m3 menba kalitesinde su iletilmektedir.
 • Gerze ilçesine içmesuyu götürmek için 33 km’lik isale hattı inşaatı devam etmektedir.

 

Taşkın Koruma Tesisleriyle Halkımızı ve Toprağımızı Koruduk…

 • Son 14 yılda inşa ettiğimiz 25 adet taşkın koruma tesisi ile;
 • Sinop şehir merkezi,
 • 31 meskûn mahal ve
 • 5.350 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk.
 • Ayrıca Ayancık, Boyabat, Erfelek, Gerze, Saraydüzü ve Türkeli ilçelerinde devam eden
  11 adet taşkın koruma tesisi ile vatandaşlarımızı ve arazilerini de taşkın zararlarından korumaya devam ediyoruz.

 

Sinop Artık Daha da Yeşil…

 • Sinop ilinin ormanlık alanı 3.670.960 dekar olup, yüzölçümünün %64’ü ormanlık alandır.
 • Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2003-2016 yılları arasında ise 707.200 dekar alanda yaklaşık 44,9 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk.

 

Her Alanda Ağaçlandırma Çalışması Yapıyoruz…

 • 39 okul bahçesine 16.450 adet fidan dikilmiştir.
 • 46 ibadethane ve köy mezarlığına mezarlık sahasına 7 dekar alanda 3.106 adet fidan dikilmiştir.
 • Sinop ili dâhilindeki 125 km’lik otoyol ağına bugüne kadar 41.500 adet fidan dikilmiştir.
 • Vatandaşlarımıza, kurum/kuruluşlara ve tüzel kişiliklere 208.411 adet fidan dağıttık.

 

Orman Köylüsünün Yanındayız

 • 2003 - 2016 döneminde orman köylerinde yaşayan 4.229 aileye 18,6 milyon TL kredi verdik.

5000 Köye 5000 Orman Projesi…

 • Ülke genelinde başlattığımız ve Hükümet programında da olan 5000 Köye 5000 Orman Projesi kapsamında Sinop’ta 76 köyde gelir getirici orman kurularak 197.500 adet gelir getirici fidanlar dikilerek vatandaşlarımıza ek gelir sağlanmaktadır.

Sinop Artık Bal Üretiminde İddialı…

 • Sinop’ a arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için 3 adet bal ormanı kurduk. Kurduğumuz bal ormanları sayesinde ülkemiz Dünyada bal üretiminde
  6. Sıradan 2. Sıraya yükseldi.
 1. Boyalı Bal Ormanı
 2. Salı Bal Ormanı
 3. Yapraklı Bal Ormanı

 

Sinop’umuza Bölge Müdürlüğü Kazandırdık…

 • 2011 yılında, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünü kurduk.
 • Bölge Müdürlüğüne;
 • Zonguldak,
 • Bartın,
 • Karabük ve
 • Kastamonu

illerini bağladık.

 

Tabiat Turizmi Master Planını Hazırladık…

Sinop ilinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve tabiat turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesini sağlamak maksadıyla Sinop Tabiat Turizmi Master Planı ve Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planını hazırladık.

 

Sinop’ta Korunan Alanlar Bizimle Gelişiyor…

 • Sinop ilinde;
 • 3 tabiat parkı,
 • 3 tabiat anıtı,
 • 1 tabiat koruma alanı,
 • 1 yaban hayatı geliştirme sahası,
 • 28 avlak sahası bulunmaktadır.
 • Kurduğumuz 12 adet mesire yeri ve 2 adet şehir ormanı ile vatandaşlarımıza rahat nefes alacakları alanlar oluşturduk.

Yaban Hayatını Koruyoruz Geliştiriyoruz

 • 2003-2016 yılları arasında 8.200 adet kanatlı hayvan tabiata bıraktık.
 • 2003-2016 yılları arasında yaban hayatının devamı için tabiata 10.600 kg yem bıraktık.
 • 2003-2016 yılları arasında toplam 301 yaralı yaban hayvanının tedavisi ve rehabilitasyonu yapılarak tabiata bıraktık.

 

Anlık Hava Durumunu İleri Teknoloji ile Öğrenebiliyoruz…

Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu

Anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşımıza sunulması, tahminlerin hazırlanması, tahmin tutarlılıklarının artırılması ve yapılan tahminlerin doğrulanması, başta iklim ve iklim değişikliği olmak üzere birçok araştırma faaliyetinin gerçekleştirilmesi, çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu meteorolojik ürün ve hizmetlerin hazırlanması maksadıyla kullanılmak üzere 15 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurduk.

 

Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu

Uçuculuk faaliyetleri için vazgeçilmez olan meteorolojik ürün ve hizmetlerin sunulması ve uçuş güvenliğine katkı sağlanması maksadıyla Sinop Havaalanına Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk

 

Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu

Denizcilik faaliyetlerine destek maksadıyla denizlerdeki meteorolojik bilgilerin elde edilmesi maksadıyla 2 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk.

Ayrıca 1 adet Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi kurulmuştur.