Son 14 yılda Sinop’a 609 milyon TL destek verdik

Son 14 yılda Sinop’a 609 milyon TL destek verdik

            Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Sinop’taki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 529 milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Sinop’a yaptığı 80 milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 609 milyon TL’ye ulaştırdık.

 

           KREDİ DESTEKLERİ VE HİBELER

         İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 136 adet iş için 50 milyon TL kredi, 30 milyon TL hibe olmak üzere toplam 80 milyon TL tahsis edilmiştir.

 

         DEVAM EDEN İŞLER

         Atık su sektöründe 2 adet, üstyapı sektöründe 1 adet ve diğer altyapı sektöründe 1 adet olmak üzere sözleşme bedeli 10 milyon TL olan toplam 4 adet iş devam etmektedir.      

 

         TAMAMLADIĞIMIZ İŞLER

         Harita sektöründe 9 adet, içme suyu sektöründe 4 adet,  imar planı sektöründe 5 adet, atık su sektöründe 6 adet ve üstyapı sektöründe 2 adet olmak üzere 62 milyon TL maliyetli toplam 26 adet iş bitirilmiştir.

 

  GENEL BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR

           İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 529 milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 458 milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.